Sosyal sorumluluk anlayışımız, şirketimizin genel stratejisi ve faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. İş faaliyetlerimizin ötesinde, toplumun ve çevrenin refahına katkıda bulunmayı temel bir değer olarak görüyoruz.

Sosyal Sorumluluk

Gönüllülük ve Katılım Çalışan Katılımı

Çalışanlarımızı, topluma hizmet ve gönüllülük faaliyetlerine teşvik ediyoruz. Toplumla olan bağımızı güçlendirmek için şirketimizin sosyal sorumluluk projelerine aktif katılımlarını destekliyoruz.

Toplumsal Gelişim

ERA Maske, toplumsal gelişime ve refaha katkı sağlamayı hedefler. Eğitime, sağlığa ve kültürel faaliyetlere destek vererek, toplumun her kesimine ulaşmayı amaçlarız.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Çevre koruması, faaliyetlerimizin merkezinde yer alır. Sürdürülebilir üretim yöntemleri ve çevreye duyarlı iş süreçleri ile çevresel ayak izimizi minimize etmeyi hedefliyoruz.

Etik ve Şeffaflık

İş yapış biçimimizde etik kurallara ve şeffaflığa büyük önem veriyoruz. Tüm paydaşlarımızla adil ve açık ilişkiler kurmak, güven ve saygıyı pekiştirmek temel ilkemizdir.

Yenilikçi Çözümler

Sosyal sorunlara yenilikçi çözümler geliştirerek, toplumun karşılaştığı zorluklara proaktif bir yaklaşımla yanıt vermeyi amaçlarız. Teknoloji ve yaratıcılığı, toplumsal fayda yaratmak için kullanıyoruz.

Sosyal Etkinlikler ve Girişimler

Toplumla etkileşimimizi güçlendirmek için düzenlediğimiz etkinlikler ve sosyal girişimler, şirketimizin toplumla bütünleşme çabasının bir yansımasıdır.

Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz.
Kişisel verileriniz hakkında daha fazlası için görüntüleyin.